Privacy Policy

Bij Westerman & Klip geloven wij in een veilige digitale wereld voor u, uw medewerkers én uw klanten. Daarom leveren en installeren wij systemen met de hoogst haalbare vorm van veiligheid.

Informatie

}

Bereikbaarheid

Ma-Vr: 08:00 – 18:00
Za-Zo: 13:00 – 16:00

v

Standaard adressen

Algemeen adres
info@westermanklip.nl

Misbruik melden
abuse@westermanklip.nl

Informatie over de privacy policy

Onze privacy policy is gericht in het Engels aan al onze klanten.
Dit komt door onze brede klantenbestand, die ver rijkt tot over de Nederlandse grenzen.
Omdat wij geen onderscheid maken in onze klanten hebben wij daarom besloten om de privacy policy aan te bieden in het Engels.

Indien u een verklaring opvraagt, of uw data wilt inzien verzorgen wij dat natuurlijk graag.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Jeffrey Klip of Martijn Westerman.

Houdt u er wel rekening mee dat het inzien van uw data, tijd kost?
Wij verzamelen uw data en zorgen dat deze duidelijk en overzichtelijk aan u getoond word.
Hiervoor vragen wij een variërend bedrag, dat word afgeleid door de hoeveelheid data die u opvraagt.

Info about our

privacy policy

Our privacy policy is addressed in English to all our customers.
This is due to our broad customer base, which extends beyond the Dutch borders.
Because we do not distinguish between our customers, we have therefore decided to offer the privacy policy in English.
If you request a statement, or want to view your data, we will of course be happy to take care of that.
For this you can contact Jeffrey Klip or Martijn Westerman.

Do you keep in mind that viewing your data takes time?
We collect your data and ensure that it is shown to you clearly and conveniently.
For this we charge a varying amount, which is derived by the amount of data you request.

Meer informatie kan gevonden worden op

https://gdpr-info.eu/

Click here to download the privacy policy

More information can be found at

https://gdpr-info.eu/